Кои сме ние?

 1. Независима, гражданска, самоуправляваща се организация с идеална цел в обществена полза.
 2. Членове могат да бъдат физически и юридически лица:
  • Работещи в сферата на биологичната растителната защита;
  • Търговци на едро и дребно вносители/дистрибутори на продукти за биологична растителна защита и органично торене;
  • Научни работници от специализираните научни Институти и Университети;
  • Производители на селскостопанска продукция без химия;
  • Частни и държавни специалисти/ консултанти.

Какви са целите ни?

Да информираме цялата земеделска общност за наличие на национална организирана алтернатива на конвенционалната растителна защита и торене.

 1. Популяризиране на методите за борба с вредителите без използване на химикали и пестициди в селските, градските и земеделските територии и земеделието.
 2. Внедряване на устойчиви (и биологични) методи за отглеждане на растенията.
 3. Адаптация към Зелената сделка на ЕС чрез предоставяне на информация за нови методи за растителна защита, разпорстранение на знания, внедряване на нови продукти и технологии, промени в нормативните уредби за приоритизиране на не химичните методи за растителна защита и торене.
 4. Осигуряване на средства за подпомагане на лицата, използващи технологии за борба с неприятелите без химикали и пестициди.
 5. Създаване на мерки за зашита и контрол от имитиращи продукти и нелегитимен внос на биологични препарати.
Споделяне на страницата: